Net-Les staat voor innovatie in het onderwijs

Met de komst van de computer en het internet is “de wereld” behoorlijk veranderd. Het onderwijs lijkt bij deze ontwikkelingen een achterstand op te lopen. "Als je een tijdmachine zou hebben, en je zet een docent van 100 jaar geleden voor de klas van nu, dan zou hij of zij nog prima zijn werk kunnen doen."

Nieuwe kansen voor het onderwijs dankzij innovatie

Natuurlijk is de realiteit niet zo zwart-wit, maar het valt niet te ontkennen dat de ontwikkelingen in het onderwijs niet gelijk lijken op te gaan met de (technologische) ontwikkelingen in de samenleving. Wij zijn gestart vanuit de idee dat de moderne technieken een bijdrage kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

De veranderingen in de samenleving vragen ook om andere, vernieuwende vormen van onderwijs en de begeleiding van leerlingen. Dankzij internet is informatie weliswaar altijd en overal beschikbaar maar wat hierbij ontbreekt is een persoonlijke begeleiding op maat. Deze begeleiding biedt Net-Les.

Ontwikkeling van een totaaloplossing

Wij richten ons voorlopig op de begeleiding van leerlingen in het voortgezet onderwijs en (aankomend) universitaire studenten in Nederland. Op termijn zullen we de service ook aanbieden aan leerlingen die onderwijs volgen in het buitenland.

Net-Les is opgericht door Jan Pieter Verluijs, Jim Bijwaard en Sebastiaan Lemmens, drie (voormalig) studenten van de TU Delft, tijdens de laatste fase van onze studie. Het concept van Net-Les komt voort uit onze ambitie om techniek in te zetten ten behoeve van de ontwikkeling van producten en diensten voor de samenleving.

Ons doel is dan ook Net-Les uit te breiden naar andere marktsegmenten. Om die reden zijn we op zoek naar partnerschappen met andere (aan het onderwijs gerelateerde) organisaties en universiteiten. Zo kunnen wij blijvend bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de samenleving en het onderwijs.